Bảng xếp hạng

 

STT TÊN BÀI HÁT THỂ HIỆN NGÀY ĐĂNG MÃ SỐ LƯỢT VOTE
01 Bông Hồng Thủy Tinh 17/12/2015 79 56
02 Vì đời - Quái vật tí hon 16/10/2015 26 41
03 Tâm hồn của đá - Bức Tường - Biên Hòa 16/10/2015 45 34
04 Say - Microwave 16/10/2015 42 32
05 Heaven downfal - Black Infinity [MobiFone RockStorm 2013 - Biên Hoà] 16/10/2015 3 29
06 I-Tễu - Bước 16/10/2015 34 28
07 Hậu trường 16/10/2015 54 28
08 Một ngày rong chơi 14/12/2015 81 21
09 Stand Alone Parasite 26/10/2015 75 15
10 MICROWAVE - Người Mẹ || RockStorm7 16/10/2015 13 27