TUYỂN CHỌN BAN NHẠC THAM DỰ MOBIFONE ROCKSTORM 2016

16:38 ngày 28/10/2015

Ban tổ chức chương trình MobiFone RockStorm 2016 trân trọng thông báo:


Chúng tôi chính thức khởi động hoạt động tuyển chọn ban nhạc – hoạt động đầu tiên chuẩn bị cho MobiFone RockStorm 2016 dự kiến sẽ diễn ra từ tháng 11/2015 đến hết tháng 12/2015. Thông tin về quy định, thể lệ, thời gian của hoạt động tuyển chọn, các ban nhạc có thể theo dõi trong phụ lục đính kèm thông báo này hoặc trong mục “Tuyển chọn RockStorm” trên trang www.rockstorm.vn

Các ban nhạc mong muốn được biểu diễn trên sân khấu MobiFone RockStorm 2016 đăng ký tham gia hoạt động tuyển chọn bằng cách gửi bản thu các tác phẩm về Ban tổ chức (Quy định chi tiết trong phụ lục kèm theo). Ban tổ chức ưu tiên các sáng tác ca ngợi tình yêu nước, lòng tự hào dân tộc và tinh thần độc lập tự cường. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký tham gia bắt đầu từ ngày 01 tháng 11 năm 2015.
Danh sách các ban nhạc chọn lựa vào vòng 2 – Thử giọng trực tiếp sẽ được Ban tổ chức thông báo theo thời gian và cách thức quy định của chương trình.
Trân trọng.