Mời bạn điền đầy đủ thông tin để tham dự Chương trình để có cơ hội biểu diễn tại 3 Show RockStorm trên cả nước. Bạn đọc Thể lệ chương trình và Hướng dẫn tại đây

Nhập mã xác nhận