Thể lệ chương trình

16:21 ngày 26/10/2015

PHỤ LỤC


THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG TUYỂN CHỌN BAN NHẠC MOBIFONE ROCKSTORM 2016

 

1. Thông tin chung về hoạt động tuyển chọn 
Hoạt động tuyển chọn ban nhạc tham gia biểu diễn của MobiFone RockStorm là hoạt động đã được Ban tổ chức thực hiện trong 2 mùa RockStorm 2011, 2012, 2013 và tiếp tục phát triển trong năm 2015 nhằm tạo sân chơi, mở rộng cơ hội thể hiện tài năng của các ban nhạc rock, đặc biệt là những ban nhạc trẻ, sáng tạo và muốn thể hiện mình. 
Nhạc sĩ Nguyễn Quốc Trung là Tổng đạo diễn toàn bộ chương trình sẽ chịu trách nhiệm chính về hoạt động tuyển chọn và chất lượng nghệ thuật của toàn bộ chương trình.


2. Đối tượng tham gia
Ban nhạc có phong cách Rock hoặc pha trộn giữa Rock với các thể loại khác.
Ban nhạc phải tự hát và chơi nhạc cụ với các thành viên cố định trong suốt thời gian tham gia.


3. Yêu cầu về tác phẩm đăng ký tham dự
Số lượng tác phẩm đăng ký: Tối thiểu bốn (04) tác phẩm, tối đa bảy (07) tác phẩm bao gồm cả tác phẩm cũ và mới sáng tác.
Ban nhạc từng tham gia RockStorm yêu cầu có tối thiểu hai (02) sáng tác mới.
Toàn bộ các tác phẩm đăng ký biểu diễn phải có bản ghi âm hoặc ghi hình ban nhạc chơi live (các định dạng phổ biến như mp3, mp4, avi không edit, cut hoặc chỉnh sửa) được copy vào USB hoặc burn vào đĩa CD, DVD gửi về Ban tổ chức.


Bản thu phải gửi kèm theo các tài liệu sau:
Danh sách bài hát (ghi rõ đã có hoặc chưa có giấy phép, tác giả), danh sách nhạc công, khách mời.
Input list, backline request và stageplan.
Hồ sơ giới thiệu ban nhạc (profile). Mẫu hồ sơ đăng ký tham gia biểu diễn tại đây


4. Thể lệ
Vòng 1: Chọn lọc thông qua bản ghi âm, ghi hình


Gửi bản đăng ký:
Theo như thông báo ban đầu, RockStorm 2016 tiến hành tuyển chọn rộng rãi các rock band được tham gia biểu diễn với thời gian nhận hồ sơ tuyển chọn đến hết ngày 20/12/2015. Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho các band có thời gian chuẩn bị tốt hơn và gửi hồ sơ, ban tổ chức RockStorm 2016 quyết định gia hạn thời gian nhận đăng ký dự tuyển của các band đến hết ngày 30/12/2015.


Cách thức gửi bản đăng ký:
Bản đăng ký (đầy đủ các tài liệu trong mục 3) yêu cầu ghi rõ vỏ ngoài: "Đề xuất tác phẩm tham gia RockStorm 2016" và gửi về địa chỉ:
Bạch Thu Hà (Ms.)
Phòng Giá Cước Tiếp Thị - Công ty Thông tin Di động (VMS), Tầng 11, Khu VP1, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam 
Mobile phone: 0903250327 Email: habt1@vms.com.vn


Các quy định về truyền thông:
Các bản thu này sẽ được đăng tải trên trang www.rockstorm.vn để rock fan nghe thử và bình chọn “Ban nhạc yêu thích nhất”;
Các ban nhạc chịu trách nhiệm hoàn toàn về bản quyền, tác quyền của tác phẩm gửi về chương trình. Ban tổ chức toàn quyền sử dụng các bản thu trên cho mục đích truyền thông. Các ban nhạc tham gia chương trình đồng thời cam kết đồng ý cho Ban tổ chức sử dụng tác phẩm để cung cấp miễn phí cho khán giả dưới dạng các dịch vụ thông tin di động. Ban tổ chức có trách nhiệm gửi thông báo cho ban nhạc trước khi thực hiện cung cấp dịch vụ.
Đánh giá và chọn lọc ban nhạc vào vòng 2:

Vòng 2: Thử giọng trực tiếp


Ban tổ chức sẽ tiến hành buổi thử giọng cho các band một (01) lần tại Hà Nội và một (01) lần tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 22/12/2015 đến ngày 30/12/2015. Ban tổ chức sẽ thông báo lịch thử giọng cho các ban trong thời gian sớm nhất.


Thể lệ:
Các ban nhạc được chọn lọc qua vòng 1 sẽ được Ban tổ chức gửi thông báo mời tham gia buổi thử giọng trực tiếp bằng email hoặc văn bản;
Các ban nhạc xác nhận thông tin tham gia thử giọng trực tiếp trong vòng 01 ngày kể từ khi nhận được thông báo bằng cách gửi email xác nhận về địa chỉ email của Ban tổ chức và đăng ký 02 sáng tác sẽ trình diễn trong buổi thử giọng trực tiếp (bao gồm tên tác phẩm, tác giả, input list, stageplan);
Ban tổ chức sẽ thông báo thời gian và địa điểm thử giọng của ban nhạc một (01) ngày trước sự kiện.
Ban đánh giá: Tổng đạo diễn chương trình nhạc sỹ Quốc Trung, Đại diện ban tổ chức MobiFone và đại diện Đơn vị tổ chức Hexagon và các đơn vị truyền thông.


Thông báo kết quả
Kết quả hoạt động tuyển chọn sẽ được Ban tổ chức thông báo trên website và facebook của chương trình hoặc trong buổi họp báo công bố chương trình MobiFone RockStorm 2016.