Hãy gửi video cho chúng tôi để có cơ hội được biểu diễn tại 3 show RockStorm trên cả nước.
Lưu ý: Sau khi đăng ký tham gia, nếu tài khoản đăng ký của bạn được duyệt chúng tôi sẽ gửi thông báo và mã xác nhận cho bạn qua email. Cảm ơn !

Thông tin ban nhạc / Cá nhân

Thông tin tác phẩm dự thi

  • (Kích thước 306x177)
Nhập mã xác nhận